Moduły

System został podzielony na moduły, aby ułatwić wszystkim zainteresowanym korzystanie z jego zasobów.

 

I. Panel administracyjny

Zajęcia
 • dodawanie sekcji,
 • konfigurowanie terminów,
 • limitowanie wieku i ilości uczestników,
 • wybieranie sposobów płatności,
 • możliwość wysyłania e-maili i SMS-ów do zarejestrowanych uczestników.
 • eksport danych do plików CSV lub PDF:
  • spis zajęć,
  • lista uczestników (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail)
Płatnicy:
 • dodawanie płatników/rodziców,
 • możliwość edycji wprowadzonych danych.
Uczestnicy zajęć:
 • dodawanie dzieci/ uczestników zajęć,
 • przyporządkowywanie dzieci do rodziców,
 • możliwość edycji wprowadzonych danych.
Rejestracje:
 • możliwość zapisu uczestnika na zajęcia/ do grupy zajęciowej,
 • zautomatyzowane zamieszczanie na liście rezerwowej,
 • system nie pozwala na zapis osoby w złej kategorii wiekowej.
Kalendarz:
 • prezentowanie zajęć/ grup zajęciowych w kalendarzu,
 • wykluczanie dni/ przedziałów dat zdefiniowanych jako wolne.
Użytkownicy:
 • dodawanie pracowników placówki/użytkowników o różnym poziomie uprawnień.
Migracje:
 • możliwość przenoszenia użytkowników pomiędzy zajęciami i grupami zajęć.
Informacje:
 • możliwość dodawania wiadomości widocznych po zalogowaniu dla wszystkich użytkowników, np. o trwających pracach serwisowych na Platformie, o przerwach w zajęciach itp.
Słowniki:
 • konfigurowanie dni wolnych, płatności, zmian cen, stawek VAT (ustawianie wartości domyślnej),
 • dodawanie zmian cen/ zniżek,
 • wprowadzanie lokalizacji, w których odbywają się zajęcia,
 • umieszczanie zgód, które przed zarejestrowaniem się muszą zaakceptować płatnicy.
Harmonogramy spłat:
 • tabelaryczny układ imion, nazwisk, dat płatności i cen, zajęć, poszczególnych grup,
 • możliwość opłacenia zajęć w kasie instytucji,
 • opcja filtrowania m.in. pod względem osób, zajęć, grup zajęciowych oraz pod względem statusu płatności (zapłacone/ niezapłacone),
 • sposobność nadawania zniżek (w tym podwójnych) za zajęcia,
 • dodawanie instrukcji/ poradników dla płatników,
 • eksport danych do plików csv i pdf (adekwatny do wybranego filtra).
Zamówienia:
 • spis wszystkich dokonanych zamówień z wyszczególnieniem ich numeru, daty utworzenia i sposobu płatności,
 • możliwość zrobienia zwrotów wybranych elementów.
Historia płatności:
 • rozbicie wszystkich dokonanych płatności na zajęcia/grupy, dane osobowe uczestnika, sposób płatności oraz datę i godzinę płatności,
 • eksport wybranych danych do plików CSV lub PDF.
Wiadomości:
 • moduł służący przekazywaniu informacji do osób korzystających z systemu (o zarejestrowaniu czy umieszczeniu na liście rezerwowej).
Raporty:
 • możliwość generowania raportów finansowych na podstawie wybranych filtrów (np. zakresu czasowego, klientów, zajęć/ grup, sposobu płatności), w tym raportu zaległości,
 • dokumenty personalizowane dla każdej instytucji.

 

II. Profil prowadzącego

 • moduły: zajęcia, rejestracje, kalendarz, wiadomości, migracje, historia płatności, harmonogram spłat,
 • możliwość sprawdzania obecności i podglądu zaległości w opłatach.

 

III. Kasa

 • moduły: historia płatności, harmonogram spłat, zamówienia, uczestnicy zajęć.

 

IV. Profil klienta

Kalendarz:
 • możliwość przeglądania w kalendarzu zajęć/ grup zajęciowych, na które zapisany jest uczestnik.
Uczestnicy zajęć:
 • dodawanie dzieci/ uczestników zajęć,
 • możliwość edycji wprowadzonych danych.
Rejestracje:
 • przegląd oferty instytucji
 • możliwość zapisania się na zajęcia/ do grupy zajęciowej,
 • zautomatyzowany zapis na liście rezerwowej.
Historia płatności:
 • wgląd w tabelaryczny układ wszystkich dokonanych płatności z podziałem na zajęcia/grupy, dane osobowe uczestnika, sposób płatności oraz datę i godzinę wpłaty,
 • eksport wybranych danych do plików csv i pdf.
Harmonogram spłat:
 • tabelaryczny układ zajęć i poszczególnych grup, imion, nazwisk, dat płatności oraz cen,
 • możliwość opłacenia zajęć za pomocą szybkich przelewów,
 • opcja filtrowania wyników po uczestnikach, zajęciach, grupach zajęciowych oraz po statusie płatności (zapłacone/ niezapłacone),
 • eksport danych do plików csv i pdf (adekwatny do wybranego filtra).
Wiadomości:
 • moduł służący odczytywaniu informacji wysyłanych automatycznie przez system. 


Jesteś zainteresowany?

zakup systemu btn2

Kontakt

Dane firmowe

Visualnet.pl
41-808 Zabrze, ul. Wyszyńskiego 19
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 512-279-568
NIP 648-248-96-80

Dział handlowy

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 502-026-586

Sprzęt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Blankiety biletów:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dział techniczny

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 512-279-568

Wsparcie dla developerów:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.